کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 7
1. پتانسیل تاثیرگذاری فورانِ آتشفشان های بزرگ قرن بیستم بر روی تغییر دمای ایستگاه های منتخب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.30488/ccr.2021.311930.1055

غلامرضا روشن؛ محمود داودی؛ محدثه صالحی زاده


2. پیش نگری همادی نمایه های خشکسالی در ایران مبتنی بر برونداد چند مدلی CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30488/ccr.2021.317280.1058

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


4. پیش‌بینی چندسالانه بارش ایران با مقیاس‌کاهی برونداد مدل‌های DCPP، مطالعه موردی: دوره 2023-2019

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 63-78

10.30488/ccr.2021.291260.1046

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ مریم کریمیان؛ زهره جوانشیری


5. ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


7. Holocene climatic events in Iran

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 35-48

10.30488/ccr.2020.244327.1017

Babak Shaikh Baikloo Islam