نویسنده = علی پناهی
بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی بارش پاییزه شمال غرب کشور

دوره 2، شماره 8، دی 1400، صفحه 67-82

10.30488/ccr.2021.320407.1066

علی پناهی؛ سید محمد حسینی؛ فرحناز خرم آبادی؛ فرشته قوی بنیاد