کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
پیش نمایی بارش‌های تابستانه مونسونی جنوب شرق ایران مبتنی بر مدل همادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.30488/ccr.2023.390406.1123

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


تحلیل مکانی روند بارش‌های سنگین فصلی و سالانه کشور با استفاده از رگرسیون چندک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.30488/ccr.2023.411246.1155

زهره جوانشیری؛ فاطمه عباسی


پایش تغییرات زمانی-مکانی بیابان زایی در حوضه گاوخونی بر مبنای معیار‌های اقلیمی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1402، صفحه 55-68

10.30488/ccr.2023.396869.1133

فائزه گلدی زاده؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


ارزیابی کارایی مدل SDSM در بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای پهنه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.30488/ccr.2020.248188.1023

محسن حمیدیان پور؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ محمدرضا علیمرادی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات هیدرولوژی حوضه آبریز حبله رود

دوره 2، شماره 5، فروردین 1400، صفحه 27-40

10.30488/ccr.2020.251868.1025

پرستو باغبانان؛ علی احمد آبادی؛ آیت کریمی