کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
پیش نمایی بارش‌های تابستانه مونسونی جنوب شرق ایران مبتنی بر مدل همادی

دوره 4، شماره 15، آبان 1402، صفحه 1-22

10.30488/ccr.2023.390406.1123

محمدرضا سالاری فنودی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور


بررسی پیش‌بینی نوسانات امواج گرمایی در ایستگاه جلفا با استفاده از مدل‌های اقلیمی تحت سناریو rcp8.5

دوره 3، شماره 10، مرداد 1401، صفحه 1-18

10.30488/ccr.2022.339167.1075

فرحناز خرم آبادی؛ سید محمد حسینی؛ علی پناهی؛ ناهید بافنده