موضوعات = هواشناسی
مدل‌سازی بارش روزانه و ماهانه تبریز با استفاده از مدل‌های یادگیری جمعی و رگرسیون درخت تصمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.30488/ccr.2024.433394.1192

محمدتقی ستاری؛ راضیه باقری؛ کیمیا شیرینی؛ پویا اللهویردی پور