دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی تغییرات دمای سطح زمین (LST) روستاها در روزهای تعطیل (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.30488/ccr.2023.424989.1173

محمد منصورمقدم؛ ایمان روستا


ارزیابی خروجی ادغام شده مدل‌های اقلیمی CMIP6 برای تخمین شدت-فراوانی بارش‌های 24 ساعته در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.30488/ccr.2023.421019.1166

آمنه Ameneh؛ محمدمهدی باطنی؛ مرتضی بابایی