اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا روشن

جغرافیا- آب و هواشناسی دانشیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

ghr.roshangu.ac.ir

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی طاوسی

جغرافیا- آب و هواشناسی استاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان

t.tavousigep.usb.ac.ir

h-index: 10  

دکتر مجید رضائى بنفشه درق

جغرافیا- آب و هواشناسی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mrbanafsheh
mrbanafshehtabrizu.ac.ir

h-index: 3  

دکتر محسن شادمهری

فیزیک - گرایش نجوم و اخترفیزیک دانشیار- دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

m.shadmehrigu.ac.ir

h-index: 20  

دکتر منصوره قبادی پور

زمین شناسی دانشیار- دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی، گرگان، ایران

m.ghobadipourgu.ac.ir

h-index: 21  

دانشیار

دکتر عبدالعظیم قانقرمه

جغرافیا- آب و هواشناسی استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

a.ghanghermegu.ac.ir

h-index: 8  

دکتر علی اکبر شمسی پور

آب و هواشناسی- تغییر اقلیم دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~shamsipr
shamsiprut.ac.ir
0000-0001-8606-4571

h-index: 13  

دکتر غلامرضا روشن

جغرافیا- آب و هواشناسی دانشیار اقلیم شناسی- گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

ghr.roshangu.ac.ir

h-index: 20  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور استفان گرب

جغرافیا- پالئوکلیماتولوژی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ویتس، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

stefan.grabwits.ac.za

پرفسور کریستوف بلا زیچک

جغرافیا- آب و هواشناسی استاد اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه ورشو، ورشو، لهستان

www.igipz.pan.pl/member/show/krzysztof_blazejczyk.html
krzysztofblazejczyk.eu

h-index: 23  

پرفسور پاناگیوتیس ناستوس

جغرافیا- آب و هواشناسی زیستی استاد دانشگاه ملی و کاپادیستری آتن یونان

nastosgeol.uoa.gr

h-index: 43  

پرفسور هارالدور اولافسون

علوم جوی دانشکده علوم جوی- هوا و اقلیم، دانشگاه ایسلند، ایسلند

english.hi.is/staff/haraldol
haraldurvedur.is

h-index: 35  

پرفسور سینگ

جغرافیا- آب و هواشناسی استاد اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه دهلی

rbsgeohotmail.com

h-index: 49  

پرفسور آرچل ماگالاشویلی

زمین شناسی استاد، گروه زمین شناسی، دانشگاه ایلیا گرجستان

archil.magalashviliiliauni.edu.ge

h-index: 3  

پرفسور شکور هاجت

دانشیار-دانشکده بهداشت، دانشگاه لندن، بریتانیا

shakoor.hajatlshtm.ac.uk

سردبیر

دکتر تقی طاوسی

جغرافیا- آب و هواشناسی استاد- دانشگاه سیستان و بلوچستان

ghr.roshangu.ac.ir

h-index: 10  

معاون سردبیر

دکتر مهری اکبری

جغرافیا- آب و هواشناسی دانشیار رشته آب و هواشناسی

mehryakbarykhu.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر ایمان روستا

جغرافیا- اقلیم شناسی استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

iroustayazd.ac.ir

h-index: 16  

مدیر داخلی

دکتر بهمن صحنه

جغرافیای انسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، گروه جغرافیا- دانشگاه گلستان

b.sahnehgu.ac.ir

h-index: 4  

کارشناس نشریه

نرگس سلیمانی

دکتری- کارشناس نشریه

n.soleimaniguac.ir
0000000306117982