اخبار و اعلانات

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

مطالعه بیشتر

طرح جلد چاپ شماره اول مجله - بهار ۹۹

Cover design of the first issue of the journal

مطالعه بیشتر

صدور پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید 

مطالعه بیشتر