ناشر:  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان

وضعیت چاپ:  چاپی - الکترونیکی

دوره انتشار:  فصلنامه

سیاست انتشار:   دسترسی آزاد و رایگان به مقالات******** چاپ مقالات در این مجله رایگان می باشد.

                      

                                        

 

نوع مجله:  علمی تخصصی

چگونگی داوری:   داوری بدون نام با حداقل دو داور

ایمیل مجله:  ccr@gu.ac.ir

نرخ پذیرش مقالات: 

زبان مجله: سه شماره به زبان فارسی ( چکیده انگلیسی) و یک شماره به انگلیسی (شماره زمستان)

استفاده از مشابه یاب:  بلی 

 

       

*********************************************

نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی با صاحب امتیازی دانشگاه گلستان و با مشارکت موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند منتشر می شود

**********************************************

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-95 

4. پیش ‌نگری بارش و دمای شرق کشور با استفاده از مقیاس‎‌کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری

صفحه 41-58

10.30488/ccr.2020.252239.1026

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ یاشار فلامرزی؛ منصوره کوهی


ابر واژگان