سخن نخست: پیام پرفسور بهلول علیجانی در خصوص اهمیت و جایگاه مطالعات تغییرات اقلیمی و تبریک بابت راه اندازی مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

مطالب عمومی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

همانطور که شاهد هستیم چند سالی است که هر سال مخاطرات اقلیمی شدیدی مانند سیلاب های فروردین 1398، گرمای شدید تابستان 97 و 98 و یخبندان سال 1386و یا بارش های شدید بهار 1399 و دوره های طولانی خشکسالی کشور رخ می دهد. فراوانی این مخاطرات سبب شده است که دیگر مدیریت کشور براساس میانگین ها جواب نمی دهد و باید برنامه های مدیریتی کشور به طرف مدیریت مخاطرات پیش برود. در هر استان یا منطقه مدیران باید مخاطرات احتمالی را در افق های میان مدت و بلند مدت پیش بینی کرده و برنامه های مدیریتی خود رابر اساس آنها تنظیم کنند. یکی از راههای افزایش این آگاهی راه اندازی مجله علمی است. نشریات علمی یافته های علمی جدید را در زمینه تخصصی خود منتشر کرده و سبب بالارفتن آگاهی مدیران و مردم می شوند. و مطمئنا در تصمیم گیری های کلان کشور موثر واقع می شوند. در زمینه تغییر اقلیم نشریه علمی وجود ندارد. تلاش دانشگاه گلستان را در انتشار نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی اقدام بسیار مثبت و مفید می بینم. امیدوارم که با حمایت محققین و اقلیم شناسان بتوانیم مخاطره تغییر اقلیم و پیامدها و راه های تعدیل و سازگاری را در سطح جامعه علمی و اجرایی کشور مطرح کنیم تا از این طریق در راستای مقابله و چاره جویی مخاطره بسیار بزرگ کشور قدم برداریم.
 
بهلول علیجانی
استاد دانشگاه خوارزمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preface: Prof. Alijani's message regarding the importance and position of climate change studies and congratulations on the launch of the Journal of Climate Change Research

نویسنده [English]

  • Prof. Behlul Alijani
Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran