اخبار و اعلانات

کسب رتبه «ب» فصلنامه در ارزیابی سالانه وزارت عتف

کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه تغییرات پژوهشهای آب و هوایی را حائز رتبه علمی «ب» دانست. «فصلنامه تغییرات پژوهش­های آب و هوایی» براساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 9/2/1398 در کمیسیون نشریات علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و موفق شد با کسب امتیاز 671.5، حائز رتبه علمی «ب»  گردد.

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گلستان و موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در چاپ نشریه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

مطالعه بیشتر

طرح جلد چاپ شماره اول مجله - بهار ۹۹

Cover design of the first issue of the journal

مطالعه بیشتر

صدور پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پروانه انتشار مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دانشگاه گلستان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید 

مطالعه بیشتر