پیوندهای مفید

دانشگاه ایسلند


اداره کل هواشناسی استان گلستان


انجمن ژئوفیزیک ایران


پژوهشکده اقلیم شناسی


دانشگاه گلستان


سازمان جهانی هواشناسی


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


سازمان نقشه برداری کشور


سازمان هواشناسی کشور


سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور


لیست مجلات تخصصی آب و هواشناسی


لیست مجلات لاتین در حوزه علوم جغرافیا


مرکز بین‌المللی فیزیک نظری عبدالسلام ( ICTP)


هیئت بین الدول تغییراقلیم (IPCC)


وزارت علوم,تحقیقات و فناوری