تغییر اقلیم، تغییر جهان‌بینی: دگرگونی‌های عقیدتی در چشم‌انداز هولوسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری باستان‌شناسی پیش از تاریخ، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

شرایط اقلیمی، وضعیت محیطی هر منطقه را شکل می‌دهد، چیزی که سیستم معیشتی جوامع به آن بستگی دارد و نظام اعتقادی بر پایة آن استوار شده است. بنابراین، هر نوسانی در اقلیم نه‌تنها قادر است شیوة زندگی انسان‌ها را تغییر دهد، بلکه بر جهان‌بینی و معنویات ایشان نیز تأثیر می‌گذارد. دگرگشت فرهنگی انسان در دوازده هزار سال گذشته با رویدادهای اقلیمی ناگهانی و شدیدی همراه بوده است. این رویدادها بسیاری از دگرگونی‌های عقیدتی را رقم زده‌اند. در حقیقت، از آیین‌های اولیه تا ادیان پیشرفته، همه به نوعی در پیوند با اقلیم بوده‌اند و ارتباط محکمی با شرایط زیست‌محیطی داشته‌اند. در دوران پیشاتمدن، یک دگرگونی عقیدتی در گذار از دریاس جوان به هولوسن اولیه رخ داده که به تدریج تا هولوسن میانی توسعه یافته است. در هزارة چهارم ق.م با ظهور شهرنشینی، تشکیل حکومت‌های اولیة کاهن-شاهی و طبقاتی‌شدن جامعه، پرستش پدیده‌های طبیعت به پرستش خدایان تبدیل شد. ادیان بزرگ امروزی که از هزارة دوم ق.م به بعد پا به عرصه گذاشته‌اند، دو گروه کلی را تشکیل می‌دهند که برحسب نوع اقلیم و محیطِ خاستگاهشان، ماهیت‌هایی کاملاً مجزا دارند. ادیان چندخدایی هندی متعلق به دهقانان مناطق مرطوب و جنگلی و ادیان یکتاپرستی ابراهیمی متعلق به کوچرو-گله‌داران مناطق خشک و بیابانی بودند. در این مقاله، ارتباط اقلیم و جهان‌بینی در مسیر دگرگشت فرهنگی انسان از عصر نوسنگی تا عصر جدید بررسی می‌شود. هدف اصلی، در واقع، آگاهی‌بخشی دربارة رسالت مهم پیشوایان مذهبی در تغییر، اصلاح و تعدیل مؤثر احکام دینی در راستای برنامه‌های تاب‌آوری، سازگاری و کاهش تغییر اقلیم کنونی زمین است. این امر همچنین می‌تواند به میزان قابل توجهی از تهدیدات و مخاطرات احتمالی اجتماعی-سیاسی داخلی کشورهای درحال توسعه و بیشتر درگیر با تبعات اقلیمی گرمایش زمین بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change, Ideology Change: Belief Evolutions in the Holocene Landscape

نویسنده [English]

 • Babak Shaikh Baikloo Islam
History&Archaeology department, SRBIAU, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climatic conditions shape the environmental situation of each region, something that the subsistence system of societies depends on and the belief system is based on. Therefore, any oscillation in the climate is not only able to change the way of life of humans but also affects their ideology and spirituality. Human cultural evolutions in the past twelve thousand years have been accompanied by abrupt climate events. These events have marked many ideological changes. In fact, from primitive rituals to advanced religions, all have been linked to the climate in some way and have had a strong connection with environmental conditions. During the pre-civilization period, a belief evolution occurred in the transition from the Younger Dryas to the early Holocene, which gradually developed into the middle Holocene. In the 4th millennium BC, with the emergence of urbanization, the formation of primitive priest-king governments, and the classification of society, the worship of natural phenomena turned into the worship of gods. Today's major religions, which have emerged since the second millennium BC, form two general groups that have completely separate natures according to the type of climate and environment of their origin. Indian polytheistic religions belonged to the villagers of wet and forested regions and Abrahamic monotheistic religions belonged to the pastoral-nomadic tribes of dry and desert regions. In this article, the relationship between climate and ideology in the course of human cultural evolution from the Neolithic to the Modern age is investigated. The main purpose is to raise awareness about the important mission of religious leaders in changing, modifying, and adjusting effectively some religious laws in line with the current climate change resilience, adaptation, and mitigation programs. This can also significantly reduce the possible domestic socio-political threats of the developing countries that are more involved with the climatic consequences of global warming.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Holocene
 • Ideology
 • Polytheism
 • Monotheism
 1. آشتیانی، جلال‌الدین. ۱۳۶۶. مدیریت نه حکومت (ایده‌آل بشر، تجزیه و تحلیل افکار)، شرکت سهامی انتشار، تهران.
 2. بابایی، مهناز. ۱۴۰۰. ساسانیان و اعراب: دیپلماسی ایران

و بیزانس در شبه ‌جزیرة عربستان در قرن ششم میلادی، مروارید، تهران.

 1. حصاری، مرتضی. ۱۳۹۳. کاوش لایه‌نگاری معین‌آباد، شهرستان پیشوا، استان تهران، استقراری از دورة روستانشینی ابتدایی در شرق دشت ری، مرکز فلات
  ایران، گزارش‌های سیزدهمین گردهمایی سالانة باستان‌شناسی ایران، ۱۰ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۳. پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهران، صفحات ۱۱۰-۱۱۳.
 2. دارابی، حجت. 1397. بازنگری لایه‌نگاری تپه علی‌کش، دشت دهلران، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره 8، شماره 16، صفحات 27-42.
 3. رفیع‌فر، جلال‌الدین. ۱۳۸۱. تولد الوهیت، تولد کشاورزی: انقلاب نمادها در دورة نوسنگی (نقد کتاب)، نامة انسان‌شناسی، دوره ۱، شماره ۲، صفحات ۱۷۹-۱۸۶.
 4. شیخ بیکلو اسلام، بابک. ۱۴۰۱ب. مطالعة ریشه‌ها و دگرگشت‌ها: مبانی باستان‌شناسی و باستان‌سنجی. سمیرا، تهران.
 5. شیخ بیکلو اسلام، بابک. 1401الف. تغییر اقلیم و تولد کشاورزی: گذار فرهنگی از جستجوی غذا به تولید غذا در جنوب غربی آسیا، پژوهشنامه ایران باستان، دوره 1، شماره 1، صفحات 3-22.
 6. شیخ بیکلو اسلام، بابک. ۱۴۰۰. از غروب تیسفون تا طلوع تهران: پیامدهای اجتماعی-سیاسی رویدادهای اقلیمی خشک در ایران، مطالعات باستان‌شناسی دوران اسلامی، دوره ۲، شماره ۲، صفحات ۲۰۱-۲۲۱.
 7. شیخ بیکلو اسلام، بابک، چایچی امیرخیز، احمد، ولی‌پور، حمیدرضا. 1397. واکنش‌های فرهنگی جوامع پیش از تاریخ شمال ایران مرکزی به تغییرات اقلیمی هولوسن، پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، دوره 8، شماره 19، صفحات 7-26.
 8. شیخ بیکلو اسلام، بابک. ۱۳۹۶. مرکزیت فرهنگی-آیینی احتمالی تپه معین‌آباد ورامین در هزارة ششم ق.م، چهارمین کنگرة تاریخ معماری و شهرسازی ایران، استان تهران، فروردین ۱۳۹۶، ادارة کل میراث فرهنگی استان تهران، صفحات ۳۸۱-۳۹۴.
 9. شیخ بیکلو اسلام، بابک. 1392. نمادگرایی آیینی در دوره نوسنگی اولیه: نگاهی به گوبکلی‌تپه در جنوب شرقی ترکیه، نامه انسان شناسی، دوره 11، شماره 18، صفحات 69-100.
 10. گیرشمن، رومن. ۱۳۷۹. تاریخ ایران از آغاز تا اسلام. ترجمة محمود بهفروزی، جامی، تهران. (چاپ اول اصل اثر: ۱۹۵۲).
 11. ماتیوز، راجر. ۱۳۹۱. باستان‌شناسی بین‌النهرین: نظریات و رهیافت‌ها، ترجمه بهرام آجورلو، پروژه ترجمة حسنلو: دانشگاه هنر اسلامی، تبریز. (چاپ اول اصل اثر: ۲۰۰۳).
 12. مجیدزاده، یوسف. ۱۳۶۷. آغاز شهرنشینی در ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
 13. محمدی‌فر، یعقوب، متیوس، روجر، متیوس، وندی، مترجم، عباس. ۱۳۹۰. پروژة باستان‌شناسی زاگرس مرکزی (CZAP): گزارش مقدماتی کاوش و بررسی در تپة شیخی‌آباد صحنه و تپه‌جانی اسلام‌آبادغرب، نامة باستان‌شناسی، دوره ۱، شماره ۱، صفحات ۹-۳۰.
 14. وحدتی‌ نسب، حامد، انواری، زهره، قمری فتیده، محمد، شیخ الاسلامی، امیرسامان، اکبری، محمدتقی، لسانی، نغمه. 1396. بازنگری ورود آریایی‌ها به فلات ایران در پرتو آگاهی‌های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر)، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 7، شماره 1، صفحات 117-143.
 15. هول، فرانک. ۱۳۸۱. باستان‌شناسی غرب ایران، ترجمه زهرا باستی، سمت، تهران. (چاپ اول اصل اثر: ۱۹۸۷).
 16. Alley, R.B. 2000. The Younger Dryas cold interval as viewed from central Greenland, Quaternary science reviews, 19(1-5), 213-226.
 17. Andrews, J.E., Carolin, S.A., Peckover, E.N., Marca, A., Al-Omari, S., Rowe, P.J. 2020. Holocene stable isotope record of insolation and rapid climate change in a stalagmite from the Zagros of Iran, Quaternary Science Reviews, 241, 106433.
 18. Bergmann, S. 2020. Weather, religion and climate change, Routledge, London.
 19. Barnett, L. 2015. The theology of climate change: Sin as agency in the enlightenment's Anthropocene, Environmental History, 20(2), 217-237.
 20. Behringer, W. 2009. A Cultural History of Climate, Polity Press, Cambridge.
 21. Blom, P. 2019. Nature's mutiny: How the Little Ice Age of the long seventeenth century transformed the west and shaped the present, Live right Publishing Corporation, NewYork.
 22. Bond, G., Showers, W., Cheseby, M., Lotti, R., Almasi, P., DeMenocal, P., Priore, P., Cullen, H., Hajdas, I., Bonani, G. 1997. A pervasive millennial-scale cycle in North Atlantic Holocene and glacial climates,  Science,  278  (5341), 1257-1266.  
 23. Broman Morales, V. 1990. Figurines and other clay objects from Sarab and Cayönü. Oriental Institute communications, Oriental Institution of the University of Chicago.
 24. Büntgen, U., Myglan, V.S., Ljungqvist, F.C., McCormick, M., Di Cosmo, N., Sigl, M., Jungclaus, J., Wagner, S., Krusic, P.J., Esper, J., Kirdyanov, A.V. 2016. Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD, Nature geoscience, 9(3), 231-236.
 25. Cauvin, J. (1994). Naissance des divinités, naissance de l'agriculture: la révolution des symboles au néolithique. Paris: CNRS Éditions.
 26. Çelik, B. 2000. An early Neolithic settlement in the center of Sanliurfa, Turkey, Neo-Lithic, (2-3), 4-6.
 27. Darabi, H. 2022. The creative millennia: highlighting transitional Neolithic (ca. 9800-8000 BC) in the central Zagros, Journal of Archaeological Studies, 14(2), 37-58.
 28. Dietrich, O. 2011. Radiocarbon dating the first temples of mankind: comments on 14C-dates from Göbekli Tepe, Zeitschrift für Orient-Archäologie, 4, 12-25.
 29. Fazeli, N.H., Vidale, M., Guida, G., Coningham, R.A.E. 2010. The evolution of ceramic manufacturing technology during the late Neolithic and transitional Chalcolithic periods at Tepe Pardis, Iran, Archaologische mitteilungen aus Iran und Turan, 42, 87-112.
 30. Fazeli, H., Coningham, R.A.E., Young, R.L., Gillmore, G.K., Maghsoudi, M., Raza, H. 2007. Socio-economic transformations in the Tehran Plain: final season of settlement survey and excavations at Tepe Pardis, Iran, 45(1), 267-285.
 31. Fleitmann, D., Haldon, J., Bradley, R.S., Burns, S.J., Cheng, H., Edwards, R.L., Raible, C.C., Jacobson, M., Matter, A. 2022. Droughts and societal change: The environmental context for the emergence of Islam in late Antique Arabia, Science, 376(6599), 1317-1321.
 32. Freud, S. 1939. Moses and Monotheism. Translated from the German by K. Jones. Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.
 33. Gangal, K., Sarson, G.R. Shukurov, A. 2014. The near-eastern roots of the Neolithic in South Asia, PloS one, 9(5), e95714.
 34. Grachev, A.M., Severinghaus, J.P. 2005. A revised+ 10±4°C magnitude of the abrupt change in Greenland temperature at the Younger Dryas termination using published GISP2 gas isotope data and air thermal diffusion constants. Quaternary Science Reviews, 24(5-6), 513-519.
 35. Gray, L.J., Beer, J., Geller, M., Haigh, J.D., Lockwood, M., Matthes, K., Cubasch, U., Fleitmann, D., Harrison, G., Hood, L., White, W. 2010. Solar influences on climate. Reviews of Geophysics, 48(4).
 36. Greene, T.J. 2016. Religion for a Secular Age: Max Müller, Swami Vivekananda and Vedānta. Routledge, London.
 37. Haluza‐DeLay, R. 2014. Religion and climate change: varieties in viewpoints and practices, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 5(2), 261-279.
 38. Hodder, I. 2012. Çatalhöyük: A summary of recent work concerning architecture, In B. Söğüt (ed.), Stratonikeia’dan Lagina’ya: Ahmet Adil Tırpan Armağanı. İstanbul, 303-314.
 39. Hodder, I. 2011. The role of religion in the Neolithic of the Middle East and Anatolia with particular reference to Çatalhöyük, Paléorient, 37(1), 111-122.
 40. Hodder, I. Farid, S. 2008. Çatalhöyük 2008 Archive Report: Çatalhöyük Research Project, Institute of Archaeology, University College London.
 41. Hole, F. 1976. Studies in the archeological history of the Deh Luran Plain: the excavation of Chagha Sefid (Vol. 9), University of Michigan Press, Michigan.
 42. Hulme, M. 2016. Climate change: Varieties of religious engagement. In Jenkins, M.E. Tucker, J. Grim, (eds.), Routledge Handbook of Religion and Ecology, Routledge, New York, 239-248.
 43. Jenkins, W., Berry, E., Kreider, L.B. 2018. Religion and climate change, Annual review of environment and resources, 43, 85-108.
 44. Kaniewski, D., Guiot, J., Van Campo, E. 2015. Drought and societal collapse 3200 years ago in the Eastern Mediterranean: a review, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 6(4), 369-382.
 45. Keary, C.F. 1882. Outlines of primitive belief among the Indo-European races, C. Scribner's sons.
 46. Kirch, A.B. 1914. The Influence of Geography Upon Primitive Religions, Thesis for Master of Arts, University of Wisconsin-Madison.
 47. Larsen, C.S., Hillson, S.W., Boz, B., Pilloud, M.A., Sadvari, J.W., Agarwal, S.C., Glencross, B., Beauchesne, P., Pearson, J., Ruff, C.B., Knüsel, C.J. 2015. Bioarchaeology of Neolithic Çatalhöyük: Lives and lifestyles of an early farming society in transition, Journal of World Prehistory, 28, 27-68.
 48. Matloubkari, E., Shaikh Baikloo Islam, B. 2022. Climate Change and Challenges of the Last Ancient Dynasty of Iran: The Decline and Fall of the Sassanid Empire, Persica Antiqua, 2(2), 61-76.
 49. Mellaart, J. 1970. Excavations at Hacılar 1, British Institute at Ankara.
 50. Mellaart, J. 1967. A Neolithic town in Anatolia, Thames and Hudson, London.
 51. Nebes, N. 2010. The Martyrs of Najrān and the end of the Ḥimyar, In The Qur’ān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, 27-59.
 52. Negahban, E.O. 1979. A brief report on the painted building of Zaghe (late 7th-early 6th millennium BC), Paléorient, 5(1), 239-250.
 53. Noah, O. 2012. Climate Change and the Purposes of God: A Call to the Church, Operation Noah, London.
 54. Northcott, M.S. 2013. A political theology of climate change, Wm. B. Eerdmans Publishing.
 55. Orton, D., Anvari, J., Gibson, C., Last, J., Bogaard, A., Rosenstock, E., Biehl, P.F. 2018. A tale of two tells: dating the Çatalhöyük West Mound, Antiquity, 92(363), 620-639.
 56. Smith, P.E. 1990. Architectural innovation and experimentation at Ganj Dareh, Iran, World archaeology, 21(3), 323-335.
 57. Sołtysiak, A., Darabi, H. 2017. Human remains from Ali Kosh, Iran, 2017, Bioarchaeology of the Near East, 11, 76-83.
 58. Sonnabend, H. 2011. Environment, climate and religion in ancient European history. In D., Gerten, S. Bergmann, (eds.), Religion in environmental and climate change: Suffering, values, lifestyles, Bloomsbury Publishing, 261-266.
 59. Schmidt, K. 2011. Göbekli Tepe: A Neolithic site in southeastern Anatolia. In R. Steadman, G. McMahon (eds.), the Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE), Oxford University Press, 917-933.
 60. Schmidt, K. 2007. Göbekli Tepe. In M. Ozdigan, N. Basgelen, P. Kuniholm (eds.), The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research, Archaeology and Art Publications, Istanbul, 41-83.
 61. Shaikh Baikloo Islam, B. (in press). Migration and Invasion, Responses to Climatic Stress in the Second Millennium BC, Persica Antiqua.
 62. Shaikh Baikloo Islam, B. 2021. Monsoon oscillation and cultural evolution: the flourishing and collapse of civilization in southeast Iran during the third millennium BCE. Journal of Sistan and Baluchistan Studies, 1(1), 1-9.
 63. Shaikh Baikloo Islam, B. 2020. Holocene climatic events in Iran, Climate Change Research, 1(4), 35-48.
 64. Sharifi, A., Pourmand, A., Canuel, E.A., Ferer-Tyler, E., Peterson, L.C., Aichner, B., Feakins, S.J., Daryaee, T., Djamali, M., Beni, A.N., Swart, P.K. 2015. Abrupt climate variability since the last deglaciation based on a high-resolution, multi-proxy peat record from NW Iran: The hand that rocked the Cradle of Civilization?, Quaternary Science Reviews, 123, 215-230.
 65. Weiss, H. 2016. Global megadrought, societal collapse and resilience at 4.2–3.9 ka BP across the Mediterranean and west Asia, Pages Magazine, 24(2), 62-63.
 66. Yasuda, Y., Shinde, V. (Eds.). 2004. Monsoon and civilization, Lustre Press, Roli Books.