دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1400، صفحه 1-99 
بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی بارش پاییزه شمال غرب کشور

صفحه 67-82

10.30488/ccr.2021.320407.1066

علی پناهی؛ سید محمد حسینی؛ فرحناز خرم آبادی؛ فرشته قوی بنیاد