کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
کمی‌سازی اثر خشکی زاینده رود بر تغییرات دمای سطح زمین و پوشش گیاهی مجاور آن طی 33 سال اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.30488/ccr.2024.425449.1175

محمد منصورمقدم؛ نگار نقی پور؛ مهرانگیز رضایی؛ ایمان روستا